OPH-501-2018 Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Opetushallitus on päättänyt osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa -määräyksestä liitteen mukaisesti.

Määräyksessä on otettu huomioon lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja valtioneuvoston asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (673/2017} voimaantulo 1.1.2018 alkaen.

PDF-tiedostoMääräys_OPH-501-2018_Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.pdf (915 kB)
OPH-501-2018 Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta