Yhdistyksemme

Linkkejä

Näyttötutkintomestareiden osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen, tilaisuuksista tiedottaminen

 

Tutkintomestarit ry 

 

Tutkintomestarit ry on vuonna 2003 perustettu valtakunnallinen, riippumaton yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Yhdistyksen jäsenet edustavat kattavasti koko maata, eri ammattialoja.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

  • näyttötutkintomestareiden osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä näyttötutkintomestarikoulutuksen kehittämiseksi
     
  • työelämässä tarvittavan osaamisen edistämiseksi ja näyttötutkintojen kehittämiseksi, osaamisen tunnistamiseksi ja kansainvälisen vertailtavuuden parantamiseksi.

 

Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat NTM-koulutuksen suorittaneita tai näyttötutkintojen parissa toimivia asiantuntijoita. Jäsenistöön kuuluu edustajia tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista, tutkintotoimikunnista, oppisopimustoimistoista sekä eri alojen yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista.
Työelämän Näyttötutkintomestarit edustavat sekä työnantaja- että työntekijätahoa. 
 

Koulutus

Näyttötutkintomestarikoulutusta järjestetään ammatikorkeakouluissa. Koulutuksessa on omat suuntautumisvaihtoehtonsa opetushenkilöstölle sekä hallinnon- ja tukipalvelujen henkilöstölle. 

Tutkintomestariyhdistys järjestää teemapäiviä, tiedottaa ajankohtaisista näyttötutkintoasioista, järjestää jäsenistönsä täydennyskoulutusta, kehittää tutkintoja työelämän tarpeita vastaaviksi sekä muodostaa asiantuntijaverkostoja ammattialojen sisällä ja eri ammattialojen välillä.