Hallituksen jäsenet

Hanna Ojamo, toista vuotta Tutkintomestarit ry:n hallituksessa. Kuluvana vuonna minulla on ilo ja kunnia toimia hallituksen puheenjohtajana. 

Työskentelen puhtauspalveluita tarjoavan yrityksen palvelujohtajana pääkaupunkiseudun alueella, keskittyen hotelli-ja majoitus-segmenttiin. 

Olen aiemmin työskennellyt ammatillisena opettajana puhtausalalla ja suorittanut NTM ja AmO pätevyydet. Luennoin edelleen oppilaitoksissa päätyöni ohella. 

Oppilaitos- ja työelämäyhteistyön kehittäminen on minulle sydämen asia, siksi haluan olla mukana aktiivisesti Tutkintomestarit ry:n yhdistystoiminnassa. Lisäksi olen saanut verkostoitua eri alojen huippuosaajien kanssa.


Veijo Kykkänen, useita vuosia ollut Tutkintomestarit ry:n hallituksessa ja nyt viimeisen kauden hallituksen varapuheenjohtaja. Olen toiminut kaksi hallituskautta myös yhdistyksen puheenjohtajana. Toimin TAITOTALOssa kehitysvastaavana ja vastaan ALVARin toiminnasta sekä kehittämisestä ja tässä tehtävässä olen ollut kuusi vuotta.  ALVARin erilaisissa toimenkuvissa ja työtehtävissä olen ollut kuusitoista vuotta ja sitä ennen viisitoista vuotta ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä sähkö- ja tietoliikennetekniikan alalla.

Olen tässä vuosien saatossa nähnyt ja kokenut paljon näyttötutkintojen alkutaipaleesta 1995 sekä tutkintotoimikuntatyöstä aina reformin 2018 jälkeiseen toimintamalliin ja kulttuuriin.  Tutkintomestarit ry:n toiminnassa mukana oleminen on tarjonnut mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua eri ammattialan osaajiin sekä on ollut mahdollisuus olla omalta  osaltaan vaikuttamassa asioihin.


Mona Olander, Tutkintomestarit ry:n hallituksen sihteeri.

Työskentelen ammatillisena opettajana Omnia oppilaitoksessa Espoossa, jossa opetan puuteollisuuden ja taideteollisuusalan perustutkintoa. Toimin myös näiden tutkintojen peda-opettajana ja olen viimeksi kirjoittanut e-perusteisiin tutkintojen paikallisista toteutuksista (Amosaa).

Minulla on myös kaupallinen tutkinto; KTM ja olen toiminut asiakaspalvelu päällikkönä monikansallisessa yrityksessä mm.Saksassa ja Unkarissa, ennen kuin perustin entisöintialan yrityksen. Olen aina edistänyt kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja tällä hetkellä Erasmus vaihtoa Omniassa.

Olen mukana Tutkintomestarit ry:n toiminnassa koska ammatillisen koulutuksen laadun varmennus on minulle tärkeää ja uskon että se saavutetaan lisäämällä oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä.


Ulla Koivisto, Tutkintomestarit ry:n hallituksen jäsen. Aloitin keväällä 2020 HR-asiantuntijana Kiipulasäätiössä. Kokemusta eri henkilöstöhallinnon tehtävistä ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä löytyy yli 25 vuotta. 

Olen toiminut Kaupan ja palveluiden työelämätoimikunnassa (Koulutuskeskus Salpaus) sekä ICT-alan työelämätoimikunnassa (OPH) työnantajan edustajana.  Valtakunnallinen oppisopimusprosessi sai taannoin Opetusministeriöltä kunniamaininnan (oppisopimuskouluttajien laatupalkinto). 

Suosittelen työelämän edustajia liittymään yhdistykseen - täällä pystyy verkostoitumaan oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä saamaan käytännön vinkkejä omaan arkeen.

Irmeli Hutri-Heinonen, Tutkintomesterit ry:n hallituksen jäsen. Terveisiä täältä Turun ammatti-instituutin Aninkaistenkoulutalon opettajahuoneesta.

Olen Irmeli Hutri-Heinonen ja toiminut kauneudenhoitoalan opettajana yli 20 vuotta.

Työelämää on koettu myös kauneudenhoitoalan yrittäjänä 15 vuotta. Aikoinaan olen toiminut kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnassa puheenjohtajana 10 vuotta.

Tutkintomestarien toiminnassa olen ollut aktiivisena mukana ja nyt viimeiset pari vuotta hallituksen jäsenenä.

Tutkintomestarit ry:ssä toimiminen on antanut mahdollisuuden verkostoitumiseen ja pitää omaa osaamista ns. "ajantasalla". 

Suosittelen liittymistä jäseneksi ja osallistumaan syksyn seminaariin, missä kuulemme ajakohtaiset kuulumiset ammatillisen koulutuksen saralta.


Martti Hallasuo, Tutkintomestarit ry:n hallituksen jäsen. Olen Seinäjoelta ja toiminut vuoden verran Tutkintomestarit ry:n hallituksessa. Olen toiminut päätoimisena yrittäjänä 17 vuotta toimialana liikkeenjohdon konsultointi. 

Arviointeja olen suorittanut 12 vuoden ajan Suomen Yrittäjäopistossa 
yrittäjätutkintojen parissa työelämän edustajana. Arvioitavia tutkintoja 
ovat Yrittäjän ammattitutkinto, Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto ja Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. 

Arviointien lisäksi toimin yrittäjäkoulutuksissa aktiivisesti mentorina.
Suorittamiani koulutuksia ovat Tradenomi-ylempi AMK, NTM, HHJ, 
Yriysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja Yritysneuvojan 
erikoisammattitutkinto.

Koen erittäin mielekkäänä toimia yrittäjien parissa ja elän siinä 
maailmassa kuin "kala vedessä".  Olen konkreettisesti nähnyt 
yrittäjäkoulutusten tärkeän merkityksen sekä yrittäjänä kehittymisen 
että liiketoiminnan kehittämisen kannalta.


Jasmin Bertell, jo kahdeksannen kauden hallituslainen Tutkintomestarit ry:ssä. Kuluvana vuonna olen toiminut aktiivisena hallituksen varajäsenenä.

Työskentelen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Starassa rakennustekniikassa koulutuskoordinaattorina suunnittelija nimikkeellä. Olen tullut kaupungille töihin -96 suorittamaan puusepän ammattitutkintoa, ja siitä 16 -vuotta eteenpäin toimin puuseppänä, työpaikka ohjaajana/ työnopastajan nuorille sekä aikuisille oppisopimusopiskelijoille, kansainvälisille opiskelijoille sekä työssäoppijoille suorittaen myös erikoisammattitutkinnon osia 2002 kunnes sain kunnian tulla äidiksi ja toimin siinä tehtävässä kotona neljävuotta kahden tyttären alaisuudessa.

2011 siirryin entisen esimieheni saappaisiin koulutuskoordinaattoriksi ja näyttöjen arvioijaksi. Kouluttauduin Näyttötutkintomestariksi 2012 ja 2017 Työelämäpedagogiksi. Nyt opiskelen Yhteisöpedagogiksi, Työyhteisön kehittäjäksi (AMK) jotta voin toimia vielä laajemmin ammatillisten koulutusten ja elinikäisen oppimisen tiellä oppijana sekä oppaana.

Kuulun useampaan työelämän- ja oppilaitosten välisiin neuvottelukuntiin, työryhmiin ja koordinointiryhmiin valtakunnallisesti nauttien joka hetkestä, kun yhdessä kaikkien osapuolien välillä saamme muutoksia aikaan ja helpotamme ihmisten oppimispolkuja; missä elämänvaiheessa sitten ovatkaan.

Verkostoituminen laajalaisesti on myös Tutkintomestareistani saamani lahja ja sitä toivoisin useamman tulevan meidän kanssa tekemään.


Tomi Raitanen, Tutkintomestarit ry:n hallituksen varajäsen. Työskentelen opettajankouluttajana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Lisäksi työtehtäviini kuuluu opettajien täydennyskoulutusta ja hanketoimintaa.

Tutkintomestarit ry:n toiminnassa pysyt ajan hermolla ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista ja verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Suosittelen jäsenyyttä ammatillisille opettajille ja työelämän edustajille!


Petja Sairanen, Tutkintomestarit ry:n hallituksen varajäsen. Työskentelen opettajankouluttajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Lisäksi työtehtäviini kuuluu opettajien täydennyskoulutus ja hanketoiminta. Opetan myös satunnaisesti ammatillisia teemoja eri toisen asteen oppilaitoksissa.

Näen Tutkintomestarit ry:n toiminnan hyvänä mahdollisuutena verkostoitumiseen ja itsensä kehittämiseen. Suosittelen jäsenyyttä ammatillisille opettajille ja työelämän edustajille!


Erja Hakkarainen, Tutkintomestarit ry:n hallituksen jäsen. Työskentelen TopLine Media Oy:n toimitusjohtajana ja tuottajana. Olen erikoistunut verkkokoulutuksien ja verkkoviestinnän visuaalisiin tuotantoihin. Toteutan myös virtuaalisia tapahtumia aina messuosastoista livestriimauksiin saakka.

Tutkintomestarit ry:n kautta voit aidosti verkostoitua eri alojen ammattilaisten kanssa ja saada vertaistukea ammatillisiin koulutuksiin liittyvissä asioissa. Pääset mukaan myös kehittämään oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä.