Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutetaan.

24.1.2020

OKM: Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ennakoitavuutta - perusrahoituksen osuus säilytetään vuoden 2020 tasolla.Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että perusrahoituksen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. Perusrahoituksen osuus on siis jatkossakin 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta.

Muutoksella parannetaan rahoituksen ennakoitavuutta ja varmistetaan, että malli huomioi oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ja turvaa osaltaan myös aikuisväestön mahdollisuudet kouluttautumiseen.

- Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennakoimattomuus on aiheuttanut laajaa huolta. Tällä muutoksella haluamme varmistaa, että oppilaitoksille annetaan työrauha ja mahdollisuus keskittyä omaan työhönsä siten, että ketään ei jätetä kyydistä ja kaikki saavat tarvitsemaansa opetusta. Ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli oppivelvollisuuden laajentuessa, joten rahoituksen on oltava ennakoitavaa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Lisäksi rahoituslakiin tehdään muita pienempiä, teknisluonteisia muutoksia. Esimerkiksi työelämäpalautteen käyttöönottoa siirretään vuodella, jotta sitä koskeva tekninen järjestelmä saadaan rakennettua valmiiksi.

Rahoitusta koskevat muutokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lakiin tehdään vuoden 2020 aikana ja ne koskisivat ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2021 myönnettävää rahoitusta.

Lisätiedot:

  • erityisavustaja Touko Sipiläinen (haastattelupyynnöt), puh. 02953 30143
  • ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308