Käsikirja yritysten ja oppilaitosten yhteistyölle ilmestynyt

28.2.2020

Hämeen kauppakamarin ja alueen toimijoiden yhteistyössä julkaisemaan Oppilaitosyhteistyön käsikirjaan on koottu kiteytetysti opiskelijayhteistyön vaihtoehdot, oppilaitosten asiantuntija-, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut ja mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.  Käsikirjan avulla yritys voi tehdä konkreettisen suunnitelman, joka on vietävissä käytäntöön yhdessä oppilaitosten kanssa. Yritys saa uusia osaajia, tuoreita näkökulmia sekä asiantuntijapalveluja usealta alalta. Oppilaitosyhteistyön käsikirja on toteutettu osana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hanketta