Parasta osaamista -verkostohankkeesta on julkaistu selvitys

27.2.2020

Parasta osaamista -verkostohanke oli valtakunnallinen kehittämishanke, jota toteutettiin kolmen vuoden ajan (2017–19).  Hankkeen tavoitteena oli tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Hankeverkostoon kuului useita ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajakorkeakouluja. Koordinoijana toimi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet koskevat esimerkiksi digi- ja somepedagogiikan hallintaa ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamista. Erilaisten oppimistapojen ja -ympäristöjen hyödyntämiseen sekä reformituntemukseen (lainsäädäntö, rahoitus) liittyvä osaamistarve on myös melko yleistä. Lue lisää: https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/2020/02/25/selvitys-parasta-osaamista-verkostohankkeesta/